Teaching Faculty…

                                                                                 Mr. Binoy  P. K (MA (Pol. Sci, Eco.), B. Ed)

Principal

                                                                                   Mrs. Neena Binoy ( MA (Eng.), B. Ed)

                                                                                    Vice Principal

English

Mrs. Neena Binoy                                            M.A, B. Ed

Mrs. Meenakshi Chopra                                M.A, B. Ed

Mrs. Bavleen kaur                                            B.A, ETT

Mrs. Daljit kaur                                                   M.A , B.Ed

Maths

Mrs. Amanpreet Kaur                                    M.Com, B. Ed

MR. Deputy Pal Singh                                   B. Sc, B. Ed     

Mrs. Harmanpreet Kaur                               B. Sc, M. Ed

Mr Shubham Kumar                                       M. Sc (Maths) , B.Ed

Mr. Shivam Sachdeva                                    M.Sc. B. Ed

Mrs. Sandeep Kaur                                        M.A (Edu)

Mrs. Punam                                                       M.Com

Science

Ms. Amarjeet Kaur                                          M. Sc, B. Ed

Mrs. Shashi Bala                                               M. Sc, B. Ed

Mrs. Dipti Kaushal                                         M. Sc, B. Ed

Mr. Rex Ravinder Singh                                 M. Sc, M.Ed

Mrs. Jaspreet Kaur                                           M.Sc, B.Ed

Commerce

Mr. Ramandeep Singh                                   M.A, B. Ed

Ms. Shweta                                                        M.Com, B. Ed

Social Studies

Ms. Madhu Kaur                                              M.A, B. Ed

Mr. Harinder Singh                                      M.A, B. Ed

Mrs. Geetanji                                                      M.A(Eco, B.Ed) NTT

Hindi

Mrs. Manpreet Kaushal                                M.A, B. Ed

Mrs. Rajvir Kaur                                             M.A, B. Ed

Mrs. Mandeep Kaur                                       M.A, B. Ed

Mrs. Sarabjeet Kaur                                        M.A, B. Ed

Punjabi

Mrs. Parveen                                                     M. Phil, B. Ed, Phd.

Mrs. Narinder Kaur                                         M.A, B. Ed

Mrs. Jaswant Kaur                                           M.A, B. Ed

Mrs. Kuljeet Kaur                                             M.A, B. Ed

Computer Science

Mr. Harvinder Pal Singh                                M. Sc (IT)

Mrs. Kanwaljeet Kaur                                      M.Sc (IT) , B.Ed

Physical Education

Mr. Sachindeep Singh                                     M. Phil, M. P.Ed

Mr. Harvinder Singh                                       M.P.Ed

Nurse

Mrs. Harjinder Kaur                                        GNM

Art and Craft

Ms. Hardeep Kaur                                           B. A, B. Ed

Library

Mrs. Rajvir Kaur                                               M.A, M. Lib

EVS/GK

Mrs. Amanpreet Kaur                                    M.Com, B. Ed

Ms. Ankita                                                          B.Sc, B.Ed

Mrs. Vanita                                                         B.A, B. Ed

Music Teacher

Mr. Emmanual Masih                                     B. Th

 Kindergarten Teachers

Mrs. Baljinder Kaur                                         M.A, B. Ed

Mrs. Mandeep Kaur                                       M.A (His., Edu.), B.ED

Mrs. Mandeep Kaur                                       M.A, B. Ed

Mrs. Taranjit Kaur                                          M.A, B. Ed, NTT

Mrs. Ranjit Kaur                                              M.A, B. Ed

Mrs. Gurdeep Kaur                                            B.A, B.Ed

Mrs. Amarinder Kaur                                         BCA, MSc (IT)